Tilbake til startsiden

Adressen er Claude Monets allé 27. (Gårdsnr. 52, Bruksnr. 134)

Bærum kulturhus, som ligger mellom Kommunegården og
Sandvika Kino
, åpnet i 2003. Bygget har en fri modernistisk utforming med mange skjeve plan og vinkler. Det ble bygget etter en arkitektkonkurranse som arkitektfirmaet Snøhetta vant.

Bygget har enkel materialbruk, og glattforskalede betongvegger skaper hovedlinjene i huset. En utkraging på 16,5 meter danner taket over hovedinngangen. Ved hjelp av lyssetting forandres byggets uttrykk på kveldstid. Cathrine Mask har laget 96 glasselementer med integrerte silketrykk fra fotografier av insekter. Disse er montert i gulvet. Hyppige utstillinger bidrar til en variert kunstnerisk utsmykking.

En trend i moderne arkitektur er å utfordre den konvensjonelle tankegangen med vertikale og horisontale linjer og flater. Arkitektfirmaet Snøhetta har gjort dette med stor suksess i flere av sine mest kjente prosjekter. Biblioteket i Alexandria i Egypt har en skrå sirkel, operaen i Oslo har en skrå marmorflate som møter vannet, og det er skrå reflekterende glassvegger i minnepaviljongen i Ground Zero i New York.

Kulturhuset er et flerbrukshus. Store Sal har 502 plasser og kan romme alle slags produksjoner.
En foajéscene kan brukes til mindre arrangementer.
Underhuset ligger i Kulturhusets underetasje og er en liten black box-scene.
For øvrig finner vi grupperom og kafé i huset.

Bærum kulturhus er både en bygning og navnet på en kommunal virksomhet som programmerer og drifter scenene i bygningen Kulturhuset, scenene i Sandvika Teater (Kinoveien 2) og Lille Scene. I tillegg er kompetansesenteret for musikk, Tanken ved gamle Hamang papirfabrikk, og Kalkmølla kulturstasjon en del av Bærum Kulturhus sin virksomhet.

Lille Scene
Lille Scene ligger i Rådmann Halmrasts vei 2 (ved BAKgården i Brambanigården) og er en black box-scene. Lokalet inneholder også eget kjøkken, publikumsfoajé og artistgarderober.
Scenen leies ut, og den kan benyttes med eller uten teknisk bemanning fra Bærum Kulturhus.
Lille Scene ble pusset opp i 2020.


Rykte Teater
Rykte Teater spiller sine forestillinger på Lille Scene eller på Bærum Kulturhus. Rykte Teater ble stiftet 2000 og er en ideell forening med formål å aktivt å arbeide for å fremme kulturaktiviteter ved å motivere medlemmene til å delta i alle aktiviteter som inngår i det å skape en teaterforestilling. Det kan være å lage kulisser, lære skuespillerteknikk, øve roller og lære dans.
De har siden 2002 produsert helaftens skuespill. Teateret har årlig satt opp både selvskrevne stykker og klassisk teater. De har ofte multimediaforestillinger.
Se også Berger skole


Tanken
Tanken var opprinnelig et vannrenseanlegg som hørte til Hamang papirfabrikk. På slutten av 1980-tallet ble det et populært dansested, "Dansetanken", her.
Tanken er i dag en kombinasjon av et kommunalt fritidstilbud for musikkinteressert ungdom og et sted som drives av kommersielle aktører av høy kvalitet. Tanken har øvingsrom og produksjonslokaler for unge band, artister, produsenter, plateselskap og managements. Her er det talentutvikling og næringsutvikling på en gang. De har som mål å skape 300 nye arbeidsplasser innen 2026.
Tanken fikk i 2021 støtte fra Kulturrom og Bærum kommune til 18 nye musikk-produksjonsrom.
Se også egen hjemmeside


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Bærum kulturhus

Tanken

Budstikka 12. september 2020

 

 

 

 

  

Bærum kulturhus. Hovedsalen. Kilde: Lokalhistoriewiki
Bærum kulturhus. Sett fra nordøst. Kilde: Lokalhistoriewiki

Bærum kulturhus, Lille Scene, Rykte Teater og Tanken