Tilbake til startsiden


Lysaker mølle

 

Nesøygodset hadde mølle ved Møllefossen (Sagfossen) på 1650-tallet.

Lysaker mølle ble startet av Ole Torgersen og Peder Anker i 1783. Dette var en stor mølle med 10 kvernsteiner. Etter hvert drev Ole Torgersen mølla alene. Samme Ole Torgersen anla Lysaker Gjestgiveri.

Mølla brant både i 1790 og i 1807. Etter siste brann ble den overtatt av Lysakers  eier, Christoffer von Krogh. Mølla ble gjenoppbygget i teglstein i 1810, og senere var det flere eiere.

Driften opphørte i 1876, fordi det aldri var nok vannføring i fossen om vinteren til å drive både mølla og sagen som lå her. Når det var stor sagdrift, ble det for lite vann til mølla. Man ordnet det da slik at sagen gikk om dagen og møllene om natten. Sagingen var farligere enn kornmalingen og krevde bedre lys. Lysaker Mølle leverte, som eneste mølle i Bærum, mel for salg i Christiania.


Mer om møller
En mølle bestod av to steiner, der understeinen lå stille og oversteinen ble dreid rundt. Korn ble fylt på i midten, og melet ble samlet opp rundt ytterkanten. Det var ofte spor i steinene slik at melet ble ledet utover mot kantene. Steinene måtte være harde slik at det ikke løsnet steinpartikler som kom med i melet.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Rasch-Engh, Rolf. (1988). Lysaker, en del av Bærum. Lysaker Rotary

Lokalhistoriewiki

Heide, Eivind. (1983). Lysakerelva.

Bærumskart

Opplevelser langs Lysakerelva

Hanssen, Finn Kinck. (1976). Om bruken av Lysakerelven. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 17

 

 

 


Lysaker Mølle holdt til i bygningen ovenfor. Foran ser vi litt av laksetrappen som ble etablert i 1991, og som forvaltes av Sollerudstranda skole. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser møllebygningen til høyre. Den høyre av de to gule bygningene var møllebrukets hovedbygning. Begge de gule bygningene har vært arbeiderboliger. Opprinnelig lå disse bygningene nærmere Lysaker stasjon og hørte til Barnengen. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning
Møllefossen (Sagfossen) 2018. Vi ser litt av mølla til venstre. Foto: Knut Erik Skarning
Lysaker mølle 1970. Sett fra nord. Bygningen er fra 1810. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z