Tilbake til startsiden
Petra stadion
Petra stadion lå på dette området. Det ble senere plantet mange bjørketrær her.
Bildet er tatt i 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Bærums Verk Idrettsforening ble stiftet 1896 på Rulla.
De første årene ble det satset mest på langrenn og hopp. Fotball kom i 1919, men eget stadion, Petra stadion, ble åpnet først i 1945. Denne stadion lå rett nord for Glitredammen, på østsiden av elven, der det i dag er mange plantete bjørketrær. Her ble det spilt fotball, men også håndball, selv om ballen kunne sprette litt tilfeldig i alle retninger. Lommedalsveien var naturlig tribune.

Godseier Carl Otto Løvenskiold ga i 1939 Bærums Verk Idrettsforening tillatelse til å planere området som da lå mellom Danielsbrua (broen over Lomma rett nord for Glitre) og et hus som het Petra. Dette kan være en forklaring på navnet, men en beboer fra området mener det ikke fantes noe hus som ble kalt Petra.

Arbeidet med banen ble gjort på dugnad. Det startet i 1939, blant annet med påfylling av slagg fra støperiet. Så kom andre verdenskrig, og arbeidet ble gjenopptatt først i 1945, da med krigsfanger til hjelp. Men fangene rømte og måtte fanges inn igjen, og de var ikke særlig effektiv hjelp.

Senere kom Gommerudbanen som ble bygget på dugnad etter at godseier Løvenskiold hadde avgitt tomt.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Anne Hårstadhaugen (født Gundersen). Beboer fra området. Nå bosatt i Gausdal

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening

Terje Gunnar Halvorsen. Beboer på Bærums Verk

Se også detaljkart