Tilbake til startsiden

Langleiken

Langleiken var en husmannsplass under Gommerud. Huset ble bygget i tiden da
Anna Krefting (født Vogt)
var eier av Bærums Verk (1712−1766).

I ett hus var det tre husmannsstuer og fjøs. Dette var datidens rekkehus.
Navnet har plassen fått fordi man mente huset liknet på musikkinstrumentet langeleik.

Huset ble revet da området ble bygget ut med boliger.
I dag kan man se et liknende hus ved Drammensveien ved Vækerø.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek


Bærum bibliotek

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Bærumskart 

Langleiken 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn
Langleiken (til venstre) og Kornmagasinet 1931. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek