Tilbake til startsiden

Kornmagasinet

Kornmagasinet (Magasinbua) for Bærum ble oppført i 1809 på Kapellangården Bjerke (ved Tanum). Det var en stor bygning som sto på stolper. Kornmagasinet hadde særlig stor betydning i blokade- og barkebrødsårene 1812 og 1813. England blokkerte import til Norge i forbindelse med Napoleonskrigene. Danmark-Norge støttet Napoleon, mens England kjempet mot Napoleon.

Opprinnelig var det slik at "tre gode mænd af Bygdas Bønder" måtte møte opp for å få låst opp magasinet. De hadde hver sin nøkkel, og alle tre måtte brukes.

Kornmagasinet ble solgt til baron Wedel Jarlsberg og flyttet til Langleiken syd for Glitredammen ved Bærums Verk. Midt på 1800-tallet var det igjen uår. Da hadde baronen vært forutseende nok til å fylle opp magasinet med korn og mel.

Kirken fikk magasinets penger da det ble nedlagt i 1850. Pengene gikk til kommunalt kjøp av Tanum og Haslum kirker. Magasinet kunne nedlegges fordi matforsyningen var blitt sikrere på grunn av fremgang i jordbruket og muligheten for å kjøpe mat utenfra.

Magasinet ble revet ca. 1965.

Ifølge Husmannsplasser i Bærum Del 2 var det ett kornmagasin som ble flyttet.
Ifølge Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840 (s. 73) var det to kornmagasiner som eksisterte samtidig.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek


Bærum bibliotek

Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag

Bærumskart

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget 

Kornmagasinet 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn
Langleiken og Kornmagasinet (til høyre) 1931. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek