Bakken (Sverige)
Vi ser plassen Bakken (Sverige) til venstre. Foran til høyre ser vi Vekterstua, og i midten ser vi Jegerbakken (Grindabakken). Kilde: Bærum bibliotek

Bakken (Sverige) var en husmannsplass under Eine. Plassen er avmerket på kart fra 1825.
Bakken ble også kalt Sverige fordi det en tid bodde svensker her.

Husene måtte rives til fordel for en transformatorstasjon. Våningshuset ble flyttet til Jordbærhaugen.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

I dag (2023) ligger en transformatorstasjon der Bakken lå. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Tilbake til startsiden