Tilbake til startsiden

Nordre og Søndre Malurtåsen

Navnet Malurtåsen kommer fra krydderplanten malurt. Se Malurtåsen.

Ved folketellingen i 1801 er det oppført tre husmannsplasser: Søndre Malurtåsen, Nordre Malurtåsen og Aasen. Først i 1838 ble Malurtåsen oppført som egen gård og gitt gårdsnr. 39
i 1886.

Nordre Malurtåsen. Se også detaljkart
Nordre Malurtåsen var opprinnelig seter under storgården Vestre Skøyen i Oslo. Hver vår ble bølingen drevet ut av fjøset på Skøyen og opp til Nordre Malurtåsen, som var en mellomseter, før dyrene ble drevet videre til Svartorseter i Nordmarka.

På 1800-tallet overtok folk fra Christiania Nordre Malurtåsen. Det var flere eiere før gården ble solgt til Christianiakjøpmannen O. A. Hammerstad som et idyllisk sommersted.
I 1910 begynte utparsellering av gården til villatomter. Hovedbygningen på Nordre Malurtåsen finner man i sterkt ombygget form i Liaveien 22.

Det er sannsynlig at Søndre Malurtåsen var den første gården på Malurtåsen, og at denne omfattet Nordre Malurtåsen.


Søndre Malurtåsen. Se også detaljkart
Søndre Malurtåsen, opprinnelig Malurtstuen, ble kjøpt av professor Hans Henrik Maschmann i 1838. Maschmann var en norsk apoteker, kjent for å ha forsynt Norge med medisiner under Napoleonskrigene.

Plassen lå ved det som i dag er krysset Marstranderveien − Platåveien.

Doktor Peter E. Marstrander kjøpte Søndre Malurtåsen i 1878 og eiendommen Kjøya i 1890, til sammen 214 dekar (mål). Han oppførte en herskapelig villa og drev tradisjonelt gårdsbruk med husdyr, senere gartneri.

Utparselleringen av eiendommer foregikk fra 1912 til 1917.

En større brann hjemsøkte Søndre Malurtåsen i 1925. Bare gartnerboligen og en dukkestue ble spart av flammene. Dukkestuen er senere ombygget og ligger i Platåveien 21. Bærum kommune kjøpte den gjenværende eiendommen med tanke på oppføring av kirke for denne delen av Bærum. Valget av kirketomt falt i stedet på eiendommen mellom Storengveien og
Wedel Jarlsbergs vei.


Aasen var en husmannsplass som lå nordøst på Malurtåsen og er avmerket på kart fra 1825 og 1882. Se Kart med historiske navn. Se også detaljkart


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum

 
Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Malurtåsen vel. 75 års jubileumsskrift. Malurtåsen vel (1989)

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Bærum bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

 

Hovedbygningen på Nordre Malurtåsen finner man i sterkt ombygget form i Liaveien 22. Sett fra syd. Bildet er fra 2016. Kilde: kart.1881.no


Området med lys brungrå farge (nederst i kartet) viser hva som hørte til
Malurtåsen gård (Gårdsnr. 39). Kilde: Bærumskart
Liaveien 22
Nordre Malurtåsen
Nordre Malurtåsen år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Søndre Malurtåsen
Søndre Malurtåsen lå i krysset Platåveien − Marstranderveien. Sett fra syd.
Bildet er fra 2016. Kilde: kart.1881 og Bærumskart
Låve
Våningshus
Dukkestue lå her
Platåveien
Marstranderveien
Søndre Malurtåsen år 1900. Kilde: Bærum bibliotek