Tilbake til startsiden

Malurtåsen

Malurtåsen er en ås og et boligstrøk. Selve åsen strekker seg fra Drammenbanen i sør til dalsøkket i nord der Storengveien og Njålveien går. Det er i dag vanlig å si at grensa mellom Malurtåsen og Stabekkåsen går i Clausenbakken, eller omtrent der hvor Blåsen begynner.

Navnet Malurtåsen kommer fra plantenavnet malurt, som betyr møllurt. Planten ble brukt som møllmiddel fordi den, også i tørket tilstand, avgir en lukt som møll og andre insekter ikke liker. Plantesaften er bitter, og tørket og knust malurt har blitt brukt som krydder. "Å helle malurt i begeret" betyr å ødelegge gleden for noen. Tidligere ble malurt tilsatt i dårlig, svakt brennevin for at det skulle rive i halsen og virke sterkt.

Man tror navnet Malurtåsen kan ha vært brukt siden 1600-tallet. Åsryggen har tidligere vært kalt Galteryggen. Navnet Marstranderåsen har også blitt brukt om den østre delen av Malurtåsen etter at Peter E. Marstrander kjøpte Søndre Malurtåsen gård i 1878. Hammerstadåsen har blitt brukt som navn på den vestre delen av åsen etter O. A. Hammerstad, som var eier av Nordre Malurtåsen gård.

Boligstrøket Malurtåsen omfatter mer enn Malurtåsen gårds grunn.

Malurtåsen er et spesielt område ved at det utelukkende består av frittliggende boliger. Her er ingen rekkehus og blokker, heller ikke butikker, næringsliv, institusjoner som barnehager, kollektivtransport, idrettsplasser eller friområder. Alle disse tilbudene omkranser åsen og ligger på Lysaker, Jar og Stabekk.

Blant beboere på åsen er det vanlig å si at de er fra Stabekk. Malurtåsen har nemlig postnummer Stabekk, men dette har endret seg gjennom tidene. Etter at bebyggelsen ble etablert, fra 1911 og utover, sognet Malurtåsen kommunikasjonsmessig til Lysaker stasjon, og fra 1931
Myra holdeplass. På denne holdeplassen fantes de fleste postkassene for Malurtåsens beboere. Malurtåsen hadde egentlig lite med Myra å gjøre, og fikk etter hvert tilbake poststedet Lysaker, nå med postnummer 1320. Etter siste reform ble postnummeret 1369 Stabekk. Enkelte vil også si de bor på Jar, i og med at Malurtåsen ligger i Jar skolekrets.

Under andre verdenskrig (1940−1945) deltok mange beboere fra Malurtåsen i motstandskampen. Disse er nærmere omtalt i artikkelen:
Borchgevink, Theodor. (2006). Krigstid på Malurtåsen - dramatiske og tragiske hendelser. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 46.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Malurtåsen vel. 75 års jubileumsskrift. Malurtåsen vel (1989)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

 

 

 

Området som kalles Malurtåsen, ligger mellom Storengveien og jernbanen.
Kilde: kart.1881.no
Storengveien
Jernbanen