Tilbake til startsiden

Ramstad

 

 

 

 

 

I 1396 ble navnet skrevet Rampnstadum. Det kommer av norrønt Rafnstaðir som betyr gården til Rafn.

Gården ble ryddet i yngre jernalder (550 evt.–1050 evt.) i området til Blommenholm (Oksehoved) som var bosatt i eldre jernalder (500 fvt.–550 evt.).

Før reformasjonen (på 1500-tallet) lå hoveddelen av Ramstad under Mariakirken, senere var gården krongods. Etter dette eide Knud FrantzenNesøygodset gården.

Et skinnbrev fra 1511 ble funnet da et eldre våningshus på gården ble revet rundt 1870.

Ramstad samarbeidet om kalkproduksjon med gårdene Høvik, Løkeberg og Stein, men hadde ikke egen kalkovn.

Gården ble i 1772 delt i Øvre Ranstad (Opprinnelig: Gårdsnr. 10, Bruksnr. 1) og Nedre Ramstad (Opprinnelig: Gårdsnr. 10, Bruksnr. 2). De to gårdene lå nær hverandre på høyden der gårdsbebyggelsen ligger i dag.

Gården måtte på 1800-tallet avstå eiendommen Hundebitt til Høvik fordi en hund på Ramstad hadde bitt en person fra Høvik. Dette var rettspraksis ifølge Christian V.s Norske Lov fra 1687.

Fra andre halvdel av 1800-tallet hadde gårdene Øvre og Nedre Ramstad felles eiere, og de ble i 1903 formelt samlet igjen.

Ramstad ble i 1826 oppført med 80 dekar (mål) innmark, 2 hester, 5 storfe og 9 sauer.

Like ved gården lå en isdam.

Ramstad setret på Haslumseter sammen med gårdene Nordby og Haslum frem til omkring 1850.

Hele gården, bortsett fra et område rundt husene på Nedre Ramstad, ble utparsellert til boligtomter.

Nedre Ramstad
Adressen er i dag Maisen Pedersens vei 14. (Opprinnelig: Gårdsnr. 10, Bruksnr. 2)
Hans Kristoffer Ramstad eide Nedre Ramstad i 1895. Han var herredskasserer i Bærum fra 1898 og kontorsjef fra 1920. Datteren Maisen Pedersen (1894–1987) var utdannet biolog og skrev flere bøker om botanikk. Hun hadde fast spalte i Aftenposten i 40 år der hun skrev om hagebruk, og har fått oppkalt en vei i området etter seg.

Nedre Ramstad ble under jordbrukstellingen i 1939 oppført med 16 dekar dyrket jord,
375 frukttrær, 30 høns, 8 bikuber, jordfreser og personbil.

Plasser under Ramstad
Kokkerud
Se egen omtale

Nyborg

Se egen omtale


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon


 

 

  

Gammel dampmobil ombygget til lekestue på Ramstad. Bildet er tatt i 1910.
Kilde: Bærum bibliotek

Inngangspartiet på våningshuset på Nedre Ramstad. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Nedre Ramstad 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Vi ser Ramstad til venstre. Det hvit huset er våningshuset som vi ser på bildene ovenfor. Til høyre ser vi Alabama (det som er Teppeland i dag). Bildet er tatt omkring
år 1900. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

Hovedbygningen på Nedre Ramstad 2019. Huset er fra første del av 1900-tallet. Noe tømmer fra det gamle huset er brukt i dette nye. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
I dette huset, ovenfor (nord for) hovedbygningen, var det tidligere bryggerhus. Huset er bygget på slutten av 1800-tallet og senere ombygget. Bildet er tatt i 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
I dette huset, ovenfor (nord for) hovedbygningen, var det tidligere boliger for gårdsarbeidere. Fra 1900 til omkring 1930 var det også privatskole (folkeskole) for piker her. Huset er bygget på slutten av 1800-tallet. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning