Tilbake til startsiden

Høvik Verk skole og skolekorpset

 

 

 

 

 

Den aller eldste skolen
Den aller eldste skolen ble opprettet i 1873. Dette var en skole for barna til ansatte ved Høvik Glassverk. Den ble etablert etter henstilling fra skolestyret til Glassverkets eier, Harald Berg. Tidligere hadde barna gått på nærmeste bygdeskole som var på Lysaker, eller fått undervisning på verket om kveldene hvis de arbeidet om dagen. Nå hadde antall arbeidere på verket økt, og etter loven var eieren forpliktet til å opprette skole på stedet.

Skolen lå i et hus som het Svartodden, og som lå ved stedet Svartodden. Her bodde også lærerne. Dette huset var opprinnelig bygget som bolig for norske og skotske verksarbeidere. Her var det skole i 20 år. Det var kveldsundervisning fra kl 18.30 til kl 20.30 for barn som arbeidet ved fabrikken. Dette varte frem til 1891. Da kom det en lov som forbød barn i skolepliktig alder å arbeide. Deretter kunne barna gå på skole om formiddagen.

Huset Svartodden er i dag (2019) i privat eie.


Gamle Høvik Verk skole
I 1894 ble ny skole tatt i bruk.
Den hadde adresse Glassverkveien 32.(Gårdsnr. 11, Bruksnr. 1477).
Den kalles nå gamle Høvik Verk skole.

Denne skolen var en mursteinsbygning som inneholdt tre klasseværelser, lærerbolig og en mindre lærerinnebolig. Da den åpnet, var dette en firedelt skole med 97 elever.

I 1919 ble skolen overtatt av kommunen, siden det var flere enn verkets familier i området som hadde barn på skolen.

I 1921 ble det bygget på flere klasserom og en vaktmesterleilighet. Turnlokalet ble en tid benyttet som gymnastikksal.

9. april 1940, da andre verdenskrig startet i Norge, ble skolen stengt en periode fordi den lå farlig nær Fornebu der det var bombing. Skolen startet opp igjen 7. mai. Da var skolekjøkkenet og et klasserom avsatt som førstehjelpstasjon. Senere på året ble hele skolen beslaglagt og brukt til innkvartering av tyske soldater. Undervisningen flyttet til andre bygninger i området, blant annet til Turnlokalet og Frøken Tharaldsens pensionatskole.

Helt frem til 1963 var flertallet av elevene barn av ansatte ved Høvik Verk.

Skolen var barnehage, Glassverket barnehage, fra 2003. Før dette ble den i en periode leid ut til private firmaer.


Nye Høvik Verk skole
Nye Høvik Verk skole stod ferdig i 1965.
Adressen er Fjordveien 76.
(Gårdsnr. 11, Bruksnr. 216)

Utbyggingen av området på 1950- og 1960-tallet skapte behov for en større skole.

4 –7. klasse flyttet inn i den nye skolen, mens 1.–3. klasse fortsatte på gamle Høvik Verk skole. Samtidig ble barna fra Fagerstrand vel overført til
Høvik Verk skole.
Skolen hadde gymnastikk- og festsal.

Seks nye klasserom kom i 1986, og da ble alle trinn og klasser samlet i den nye skolen.
Skolen ble pusset opp 2003/2004.

Skolen har hatt vennskapsskole i Kalikiliki i Zambia siden 2006. Skolen har samlet inn penger på ulike måter for å støtte vennskapsskolen.

Skolen hadde ca. 368 elever i skoleåret 2022/2023.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71

Mer om skolekorpset
Høvik Verk skole startet tidlig med korps. Økonomien ble sikret av verkseier Arild Berg. Christiania glasmagasins tegner, Johan Bothner, tegnet fane og uniformer.

På korpsets hjemmeside står følgende:
"18. august 1918 ble Høvik Glassverk Guttemusikkorps stiftet med 40 musikanter. Grunnleggerne var Frithjof og Olga Andersen, Yngvar Wang (faren til artisten Sølvi Wang) og Frithjof Pedersen. Utgifter til instrumenter ble beregnet til ca. 5000 kroner og ble dekket av verkseier Arild Berg.

Den 27. august 1918 kunne man lese følgende i Asker og Bærums Budstikke:
"I forrige uke blev der startet et guttemusikkorps paa Høvik Glasverk med ca. 40 medlemmer. Gutterne fik for et par dage siden utleveret nye instrumenter og alle de frygtelige toner og lyder de hittil har præsteret har været til en sand plage for stedets befolkning. ”Uf det var fælt” sa en av dem som hadde git sin medvirkning til anskaffelsen av disse instrumenter. ”Vi faar ikke levende fred fra tidlig på morgen til sent paa kveld, de frembringer den mest hjerteskjærende lyd”. Men vedkommende trøstet sig med at hr. disp. Haug hadde sagt at det vilde gaa over om 3–4 dage".

I 1919 ble skolen overtatt av kommunen, og korpset endrer navn til Høvik Verk Skoles Gutte-musikkorps. I 1955 fikk endelig jentene innpass i korpset, og det skiftet navn til Høvik Verk Skoles Musikkorps. Dette navnet ble i 1981 forenklet til dagens navn: Høvik Verk Skolekorps."

Korpset hadde i 2019 aspirantkorps, juniorkorps, hovedkorps og storband.

Kilder:

Figved, Inger Lorange (red.). (2015). Høvik Verk vel 1915−2015. Vellet

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Høvik Verk skole

Høvik verk skolekorps


 

 

  

Nye Høvik Verk skole 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Høvik Verk skole år 1900. Sett fra syd. Lærer Jøssong holder skolens fane med påskriften "Lys over land". Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Den eldste skolebygningen ved Svartodden. Bildet er tatt i 1973. Kilde: Bærum bibliotek
Høvik Verk Skoles Musikkorps 1969. Kilde: Bærum bibliotek
Dukker med skolekorpsets uniformer. Bildet er tatt i 2004. Kilde: Bærum bibliotek
Gamle Høvik Verk skole 2019. Her lå Glassverket barnehage fra 2003.
Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Den nye skolefanen overrekkes 1968. Overlærer Myhre (til hyre) takker foreldrelagets formann, Kjell Tarøy. Kilde: Bærum bibliotek