Tilbake til startsiden

Øvrevoll Hosle idrettslag

 

Adressen til klubbhuset er Bispeveien 69. (Gårdsnr. 21, Bruksnr. 1421)

Øvrevoll Hosle Idrettslag (ØHIL) ble etablert i 2007 som en fusjon av Hosle Idrettslag (Hosle IL) og Øvrevoll Ballklubb (Øvrevoll BK). De driver (2022) allidrett, bandy, baseball, fotball, hopp/kombinert og håndball. ØHIL er blant de største idrettslagene i Asker og Bærum.

Hosle ILs historie
Grav og Voll Idrettslag
ble stiftet i 1947. I 1966 endret de navn til IL Bæring. Hosle IL ble etablert i 1985 gjennom sammenslåing av idrettslagene IL Bæring og Hosletoppen IL.
Hosletoppen IL ble stiftet i 1968. Idrettene i Hosletoppen IL var ski, fotball og håndball og i perioder også bandy og dans. Klubbfargene var oransje og hvitt. Det var lenge planer om at Hosletoppen IL skulle få idrettsanlegg og klubbhus ved Sauejordet, men det ble mange protester. Klubben fikk ikke egen hjemmebane før de ble slått sammen med Bæring IL til Hosle IL.
Man kan lese mer om Hosletoppen IL i Haave, Morten. (2022) 17 år med Hosletoppen IL. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62.
Den nye klubben Hosle IL drev blant annet med bandy, fotball, hopp, håndball og langrenn.
Det hadde vært mangeårig samarbeid med Øvrevoll Ballklubb om felles seniorlag i bandy og fotball da Hosle Idrettslag (Hosle IL) og Øvrevoll Ballklubb ble fusjonert i 2007.

ØHIL disponerer mange idrettsarenaer i Bærum. På lagets hjemmeside står (2019) følgende:
"Med vårt aktivitetsnivå er behovet for trenings- og kamparealer prekært. Spesielt for våre vinteridretter er stabile vintre viktig, for å unngå lang reisevei til trening. Utenfor kjerneområdet vårt, er vi avhengige av det gode samarbeidet med Fossum for våre skiløpere, og vi jobber aktivt med et nærmiljøanlegg på Øverland i samarbeid med Haslum. For stabile treningsforhold for bandygruppen, har vi mye aktivitet på kunstisbanen på Rud. På gode vinterdager er mye av vår aktivitet basert på Hoslebanen og andre skolebaner i området. Banene både på Eikeli og Grav skole islegges når temperaturen er på vår side.

På Rud finnes også en fullverdig baseballbane som ØHIL Royals har som sin hjemmearena. ØHIL fotball har en underdekning på anlegg på nesten 50% i forhold til behov, og jobber hele tiden med mulige prosjekter i nærområdet. Det siste året har vi blant annet sikret oss tilgang til to treningsdager på den nye kunstgressbanen ved Nadderud arena etter god dialog med kommunen, Haslum og Stabæk fotball.

En stor utvikling i ØHIL håndball har også ført til økt behov for kapasitet. Vi disponerer nå Hoslehallen alle dager, men jobber med andre prosjekter. Både for håndball- og fotballgruppen vår er det mest realistiske prosjektet nå en utvidelse med hall og kunstgressbane ved Eikeli videregående skole.

Vår hoppgruppe har laget en helårs rekrutteringsbakke bak klubbhuset på Hosle (se bilde ovenfor). Vår alpingruppe, som ble opprettet for få år siden, benytter Lommedalen skisenter for sine treninger.

Vi har et godt samarbeid med nærmiljøets skoler, som benyttes av idrettene, spesielt vinterstid. Gymsalene brukes også av ØHILs idrettsskole, som i tillegg benytter alle øvrige idretters anlegg."

26 novenber 2022 var det offisiell åpning for ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis som erstatter den opprinnelige grusbanen. Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh klippet snor.

Øvervoll Hosle har en egen klubbavis som heter Sportsavisen og som distribueres til de som bor i områdene klubben dekker.

Se også Idrettsanlegget til Øvrevoll Hosle Idrettslag

Klubbens meritter og sportslig satsing er nærmere omtalt i Wikipedia.


Kilder:

ØHIL

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Haave, Morten. (2022) 17 år med Hosletoppen IL. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62

 

Klubbhuset til Øvrevoll Hosle idrettslag 2019. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Rekrutteringshoppbakken bak klubbhuset. Sett fra nord. Bildet er tatt 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Grusbanen, Hoslebanen, mellom klubbhuset og Hosle skole. Sett fra øst. Denne fikk i 2022 kunstgress/kunstis. Vi ser Hosle skole bak banen. Foto: Knut Erik Skarning
Gressbanen syd for Bispeveien 2019. Sett fra øst. En kunstgressbane fra 2007 ligger til venstre for bildet. Foto: Knut Erik Skarning