Tilbake til startsiden

Krysset Murenveien − Ankerveien

 

På kartet ovenfor ser vi et av de viktigste veikryssene i Bærum i perioden 1790−1890. Det lå rett ovenfor plassen Svingen. Her møttes Kongeveien fra Haslum kirke, som gikk omtrent der den merkede pilegrimsleden går i dag, og Ankerveien. Fra veikrysset var det felles vei (kongeveien og Ankerveien) videre mot Steinskogen til Bærums Verk. Denne veien er fredet.

Den merkede pilegrimsleden går videre nordover mot Skriverberget. Det er uenighet blant fagfolk om hvor pilegrimene egentlig vandret.

Kongeveien gikk fra Oslo, som den gangen het det Christiania, over Stabekk, forbi Haslum kirke, over Øverlandsbroen og opp til dette veikrysset.
En Kongevei skulle være fremkommelig med hjuldoning. Gamle Ringeriksvei fikk status som Kongevei i 1830 da Øverlandsbroen ble bygget.

Se mer utførlig omtale av gamle veifar i Hosleområdet her.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Jacobsen, Jacob. Bispeveien gjennom Bærum. Vest for byen 7

  

Kart over området. Kilde: Bærumskart
Veikrysset sett fra sydvest. Ankerveien går rett frem på bildet. Pilegrimsleden kommer opp fra plassen Svingen til høyre i bildet og fortsetter ut til venstre. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Plassen Svingen
Ankerveien
Veikrysset
Pilegrimsleden
Pilegrimsleden Bispeveien Kongeveien Gamle Ringeriksvei
Murenveien
Se også Detaljkart
Ankerveien
Øverlandsbroen