Tjernsrud

 

Se også detaljkart

Adressen er i dag Bærumsveien 148. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 435)

Tjernsrud (Kjernsrud) var en husmannsplass under Ringstabekk og lå nordvest for Tjernsrudtjern. Tjernsrud betyr rydningen ved tjernet.

I 1835 bodde det fem personer her. De hadde 1 ku og 2 sauer, og de dyrket 3 dekar (mål) korn og 1 dekar poteter.

Fra plassen gikk en gårdsvei omtrent der Bærumsveien går i dag.

I dag (2019) ligger det et bolighus der Tjernsrud lå. Den gamle husmannsstua er bygget inn i huset. Den opprinnelige stua er laftet og er fra første del av 1800-tallet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

Tjernsrud 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

 

Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

 

 

 

 

Tjernsrudtjernet med plassen Tjernsrud. Bildet er tatt på 1920-tallet.
Kilde: Lokalhistoriewiki