Tilbake til startsiden

Villa Høvde

Se også detaljkart

Villa Høvde lå i området der sydenden av Equinorbygningen ligger i dag.

Villa Høvde ble tegnet av Arnstein Arneberg for verkseier Niels Juul, og huset ble bygget i 1921. Anlegget hørte til de beste arbeidene til arkitekt Arneberg.

Huset ble senere overtatt av forfatteren Axel Jensen.

Villa Høvde ble revet i 1978 i forbindelse med utvidelse av flyplassens parkeringsplass. Badehuset er revet og bygget opp igjen slik det så ut opprinnelig. En bro i naturstein er bevart.


Mer om arkitekt Arnstein Arneberg nederst på siden om Svingen.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.

Kilder:

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Budstikka 21. desember 2004

Bærum bibliotek

Facebook

 

 

 

 

Villa Høvde 1968. Sett fra sydvest. Bærum bibliotek
Helt ute til høyre ser vi det brungrå huset Villa Høvde som nå er revet. Vi ser Terminalbygningen fra 1964 midt i bildet. Oppe til venstre ser vi Fornebo hovedgård,
rett bak Terminalbygningen ser vi
Villa Birkeli (med hvitt tårn).
Kilde:
Bærum bibliotek
Badehuset til Villa Høvde 2018. Foto: Knut Erik Skarning