Tilbake til startsiden

Villa Høvde

Se også detaljkart

Villa Høvde lå i området der sydenden av Equinorbygningen ligger i dag.

Villa Høvde ble tegnet av Arnstein Arneberg for verkseier Niels Juul, og huset ble bygget i 1921. Anlegget hørte til de beste arbeidene til arkitekt Arneberg.

Huset ble senere overtatt av forfatteren Axel Jensen.

Villa Høvde ble revet i 1978 i forbindelse med utvidelse av flyplassens parkeringsplass. Badehuset er revet og bygget opp igjen slik det så ut opprinnelig. En bro i naturstein er bevart.


Mer om arkitekt Arnstein Arneberg nederst på siden om Svingen.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie s. 90 og s.112


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872−2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.

Kilder:

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Budstikka 21. desember 2004

Bærum bibliotek

Facebook

 

 

 

 

Villa Høvde 1968. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Helt ute til høyre ser vi det brungrå huset Villa Høvde som nå er revet. Vi ser Terminalbygningen fra 1964 midt i bildet. Oppe til venstre ser vi Fornebo hovedgård,
rett bak Terminalbygningen ser vi
Villa Birkeli (med hvitt tårn).
Kilde: Bærum bibliotek
Badehuset til Villa Høvde 2018. Foto: Knut Erik Skarning