Tilbake til startsiden

Villa Hareløkken

Se også detaljkart

Villa Hareløkken har adresse Snarøyveien 30 N. (Gårdsnr. 41, Bruksnr. 730)

Navnet kommer antagelig av at det i eldre tid var mye hare og annet vilt i Forneboskogen.

Opprinnelig lå det her to engstykker og en husmannsplass under Fornebo hovedgård. Husmannsplassen lå antakelig litt over 100 meter sydvest for huset vi ser i dag.

Tomten til huset vi ser i dag (2018) ble skilt ut fra Fornebo hovedgård i 1909.

Huset ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, og Halvdan Mustad fikk det bygget i 1911. Mustad hadde industribedrifter både på Gjøvik og Lysaker. Fiskekroker og binders var blant produktene.

Villaen ble ekspropriert av staten i 1971. Huset har siden vært brukt som kontorer for Flyhavarikommisjonen, før Telenor kjøpte det og restaurerte det til representasjon og møtelokaler.

Villa Hareløkken er en av de få eiendommene fra tidlig 1900-tall på Fornebu som står igjen, og som i dag fremstår i tilnærmet original stand. Konstruksjonen er bindingsverk i to etasjer.

Nede ved sjøen ligger et badehus som tilhører Villa Hareløkken. Selve badehuset ligger nå på Statsbyggs grunn, men det er Telenor som har ansvaret for vedlikehold. Badehuset hadde forfalt på grunn av manglende vedlikehold, og Bærum kommune påla Telenor å gjenoppbygge badehuset som en nøyaktig kopi av den gamle etter bilder fra 1950-tallet.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilder:

Bærum kommune: Forstudier av verneinteresser på Fornebu

Budstikka Fornebu 21. desember 2004

digitaltmuseum.no

Bærumskart

 

 

 

 

Villa Hareløkken 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Villa Hareløkken 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Villa Hareløkken 2018. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Badehuset ved Villa Hareløkken 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Villa Hareløkken 1925. Kilde: Oslobilder