Tilbake til startsiden

IT Fornebu

 

Se også detaljkart

IT Fornebu er (2020) et kontorlandskap og et eiendomsselskap som utvikler og drifter eiendomsklynger for kunnskapsintensive selskaper med høyt miljøfokus. Navnet betegner både de ulike fysiske kontorkompleksene, eiendomsselskapet som drifter dette, og i enkelte sammenhenger også den IT-klyngen som er lokalisert der. Selve bygningsmassen omfatter nærmere ti eiendommer på Fornebu, med Terminalbygningen, Profilbygbygget (ny bygning foran den tidligere terminalbygningen), Portalbygbygget (den orange bygningen på bildet) og Scandic Fornebu Hotell som de største. I fysisk forstand omfatter IT Fornebu også det nye regionskontoret til Equinor (Equinorbygningen).

Begrepet IT Fornebu brukes primært om de mindre IT-bedriftene sør på Fornebu, og ikke om de større bedriftene som er lokalisert i hovedkvarterene til Telenor eller Aker Solutions.
IT Fornebu refererer seg dermed til selskapene Broadnet (Ventelo), Simula, Hewlett-Packard,  Accenture og Ericsson og en del andre firmaer. Selv om de driver IKT-virksomhet, regnes altså ikke Telenor, eller deres leietaker Evry, med til IT Fornebu, verken som eiendomsprosjekt eller som IT-klynge. Telenor og Evrys lokaler forvaltes av Telenor Eiendom som ikke har noen sammenheng med IT Fornebu.

Bedriftshistorikk
I 1995 startet Fred. Olsen og Norsk Investorforum et bredt næringspolitisk arbeid for å utvikle ideen om etableringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.
I 1996 ble selskapet IT Fornebu AS stiftet av selskaper i Fred. Olsen-gruppen. I 1997 ble eiendomsselskapet IT Fornebu Eiendom AS stiftet av Fred. Olsen-relaterte selskaper. 

Regjeringen Jagland og Stortinget støttet planen om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Regjeringen Bondevik utlyste nasjonalt og internasjonalt en konkurranse om et konsept for og deltakelse i utviklingen av et kunnskapssenter på Fornebu.
I 2000 ble IT Fornebu Technoport (sammenslåing av Fornebu Technoport og IT Fornebu Eiendom) valgt som statens samarbeidspartner.
Store deler av statens eiendom på Fornebu ble overført til IT Fornebu Eiendom AS.

Store, høyteknologiske virksomheter som Hewlett Packard, Broadnet (Ventelo) og Software Innovation var i 2010 etablert på IT Fornebu. I 2012 ferdigstilte IT Fornebu det nye regionkontoret til Equinor, med kontorplass til 2 500 Equinor-ansatte.

I desember 2013 inngikk IT Fornebu samarbeid med det finske børsnoterte selskapet Technopolis om å videreutvikle IT Fornebus tre fullførte kontorbygg. Technopolis gikk inn med en eierandel på 70 % i Terminalbygget, Portalbygget, Profilbygget og parkeringshuset på Fornebu.

Eiendomsselskapet Technopolis er notert på NASDAQ OMX Helsinki, Finland. Kjernevirksomheten til Eiendomsselskapet Technopolis er å tilby bistand til forretningsutvikling kombinert med å bygge moderne og fleksible bedriftsmiljøer for leietakerne. Det er om lag 26 000 personer og nesten 1400 bedrifter og organisasjoner i Technopolis sine lokaler i Finland, Russland, Estland og Litauen. Nå ble selskapet etablert i Norge for første gang. Det er selskapet Koksa Eiendom AS som eier og driver alle andre bygg IT Fornebu tidligere hadde ansvaret for.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Technopolis

IT Fornebu properties

 

 

 

 

IT Fornebu 2018. Sett fra syd. Kilde: Google Maps
Equinor
Terminalbygget