Tilbake til startsiden

Østernvann var drikkevannskilde for Østre Bærum fra 1916 til omkring 1980. I 1916 ble vannet oppdemt fire meter med en steindemning. Under andre verdenskrig (1940 - 1945), ble oppdemningen økt til 10 meter, blant annet for å skaffe vann til Grini fangeleir. Det er demningen fra denne siste oppdemningen vi ser i dag. Den gamle steindemningen var synlig i tørkesomrene 1947 og 1955 da vannstanden var betydelig senket.

I tørkesomrene 1947 og 1955 ble det lagt vannledninger fra plassen Kråka ved Bogstadvannet til Østernvann. Vann ble da pumpet opp fra Bogstadvannet til Østernvann med kraftige pumper utlånt fra Norsk Hydro på Rjukan. I tillegg overførte Bærum kommune vann fra Abborvannsbekken til Østernvann via trerør. Trerørene hadde en diameter på 60 - 70 cm og var armert med jernstenger. Rørene endte 300 - 400 m ovenfor Østernvann. Herfra fulgte vannet en grøft ned til Østernvann. Rørene mistet noe av sin betydning da rørledningen fra Kråka ble lagt. Rørene ble fjernet omkring 1970. Rester skal ennå finnes langs veien som går inn til Abborvannsbekken. Se bildet ovenfor og detaljkart.

Sist på 1980-tallet ble Østernvann frigitt til bading, fisking og annet friluftsliv. I den forbindelse ble demningen øst i vannet utbedret. Det ble påkjørt sand ved både demningen i syd og øst. Det var også vedlikeholdsarbeid på demningene i 2001.

Vannet har avløp til Østernbekken, som går over i Øverlandselven.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Skiforeningen

Wikipedia

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

 

Østernvann 2019. Sett fra sydvest, fra demningen i syd. Foto: Knut Erik Skarning
Vestre del av demningen på sydsiden av Østernvann 2019. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Østre del av demningen på sydsiden av Østernvann 2019. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning

Østernvann

Se også detaljkart
Demningen på østsiden av Østernvann 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Bjørneskulpturen på østsiden av Østernvann 2019. Den er laget av Skule Vaksvik i 1997. Foto: Knut Erik Skarning
Tidligere gikk det vannrør fra Åbortjern til Østernvann. Rørene gikk der veien på bildet går i dag (2019). Veien går innover mot Åborbekken. Den tar av østover fra veien mellom Østernvann og Triungsvann, 600 m nord for Østernvann.
Der denne veien krysser Åborbekken står et skilt med omtale av vannrøret. Her ligger en jernstang (bildet til høyre) som kan ha væt en del av røranlegget. Se
detaljkart.
Foto: Knut Erik Skarning, 2019