Åbortjern (Åbborvann, Abborvann)

Åbortjern, også kalt Åbborvann og Abborvann, ligger 324 meter over havet. Åborbekken, også kalt Abborvannsbekken, renner sydøstover fra Åbortjern og danner grensen mellom Oslo og Bærum.

Betongdemningen vi ser i dag ble oppført på 1950-tallet for å bedre vannforsyningen til Østernvann som var drikkevannskilde for Østre Bærum. Bærum kommune anla da en treledning som førte vann fra Åbortjern over til Østernvann. En skogsbilvei er senere lagt i rennetraseen. Se mer om dette under omtalen av Østernvann.

Vi ser rester av en eldre steindemning ute i vannet, bare noen få meter fra den nye demningen. Langs Åborbekken hadde Bogstad gård både kvern og sag, og den gamle demningen var viktig for å regulere vannføringen i bekken. Bekken ble også trolig benyttet til å fløte tømmer som skulle til kullmilene ved mileplassen. Mileplassen lå ved Bogstadvannet der sagbruket Fossum Bruk lå.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

Lokalhistoriewiki

  

Åbortjern 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Demningen ved Åbortjern 2019. Sett fra syd. Vi kan se en rest av den gamle demningen til venstre i bildet. Foto: Knut Erik Skarning
Rest av den gamle demningen 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden