Tilbake til startsiden

Ved Vøyen er det flere gamle veifar.

Ferdselen gikk i eldre tid over Wøyenvaet som var vadestedet over Isielven. Se kartet og bildet ovenfor. Dette vadestedet er minst like gammelt som gården Vøyen. Derfra gikk ferdselen videre opp bakken forbi kvernhusene til Vøyen.

Etter at Kølabrua ble bygget omkring år 1800, ble lassene kjørt over denne broen, opp Bruksbakken til Vøyen og videre til Bærums Verk. Se kartet og bildene ovenfor.

Veien fra Vøyen ned til mølla, den gamle mølleveien, er også gammel. Se kartet ovenfor.

Veien som går nordover øverst i midten av bildet fortsatte forbi Grindstua og videre til Bryn og Belset. Ved Grindstua gikk grensa mot Bryn og der var det en grind. Se det nederste bildet.

Se også Kart med kulturvernregistreringer for Vøyen

 


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

Bærumskart

 

 

 

  

De brune strekene viser hvor de gamle veifarene ved Vøyen er synlige. Rosa sirkler og trekanter er eksisterende kulturminner, og grønne sirkler er kulturminner som er fjernet. Kilde: Bærumskart

Gamle veifar ved Vøyen

Kølabrua
Wøyenvaet
Wøyen Mølle
Wøyen sag
Første jernverkr
Gammel kvern
Veien mot Grindstua og andre gårder og husmannsplasser.
Se nederste bilde nedenfor
Veien fra Grindstua mot Vøyen 2020. Vi ser driftsbygningen på Vøyen til venstre.
Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Kølabrua 1981. Kilde: Bærum bibliotek
Kølabrua 2020. Dette er en ny bro. Her var det også vadested. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Her ser vi eikealleen fotografert fra øst, fra Vøyen. Både gangveien til venstre og kjøreveien, Gamle Lommedalsvei, er gamle veifar. Foto: Knut Erik Skarning
Wøyenvaet lå omtrent midt i bildet, rett syd for broen vi ser i dag. Sett fra vest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Fra Kølabrua går det en eikeallé, Bruksbakken, opp mot Vøyen. Den søndre del av eikealleen ble plantet omkring år 1800, mens den nordre delen først ble plantet ved en veiomlegging i 1890. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle mølleveien
Den eldste Ringeriksveien gikk over Vangsbrua
Kirkevei fra Bærums Verk
Den eldste Ringeriksveien gikk vestorver herfra, , men er ikke tegnet inn.
Vei fra omkring 1890
Gammelt vadested
Driftsbygningen på Vøyen
Gårdsbebyggelsen på Vøyen
Skulpturen står 75 meter syd for Kølabrua.
Foto: Knut Erik Skarning
Vangsbrua 2021. Sett fra vest. Den eldste Ringeriksveien gikk over denne brua. Foto: Knut Erik Skarning
Kølabruhølen badeplass
Badeliv i Kølabruhølen ved Kølabrua omkring 1930.
Kilde: Vestmark-kalenderen 2006, laget av Harald Kolstad

 

 

 

 

Bruksbakken