Tilbake til startsiden

Kolsberg har adresse Rødskiferveien 17. (Gårdsnr. 90, Bruksnr. 1)

Kolsberg ble ryddet i yngre jernalder (500 fvt.–1050 evt.), men antakelig har det ligget en eldre gård på samme sted. Denne gården, mener noen, kan ha vært den gamle opphavsgården i Vestre Bærum, Bergheim.

Navnet kan komme av mannsnavnet Kolr. Tidligere lokal uttale var Køsj'bær. Korsberg, Kolberig og Krolsbergh har tidligere vært brukt som navn på gården.

Kolsberg tilhørte omkring år 1400 Tanum kirke. På 1600-tallet ble gården delt mellom Tanum kirke og Asker prestebord. I 1780 solgte kirken gården til brukerne.

I 1826 hadde Kolsberg 40 dekar (mål) innmark, og en besetning på 1 hest, 3 kuer og 6 sauer.
Det året solgte gården 10 favner ved. Det ble sådd 2 tønner korn og satt 3 tønner poteter.

Gården ble solgt til Løken en gang før 1945.

Kolsberg setret på Avtjernsetra sammen med Belset, Hauger og Løken.

Omtrent 100 meter nord for gårdstunet ligger det en gravrøys.
På gården er det blant annet funnet et tveegget sverd, leirkarskår, vevlodd, en tykknakket flintøks til å felle trær med og en mørkeblå glassperle fra et sørligere land.

Småbruket Soleglad, der det ble gartneri, ble skilt ut fra Kolsberg.

I 1952 kjøpte NATO rundt 150 dekar av Kolsbergmarka til sitt hovedkvarter for Nordkommandoen, Kolsås leir.

Kolsberg ble på 1960- og 1970-tallet utparsellert til boliger.

Gården har gitt navn til Kolsbergveien.

 

For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Kolsberg omkring år 1900. Vi ser det hvite våningshuset og det som har vært bryggerhus og drengestue bak. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Kolsberg 2017. Sett fra syd. Vi ser våningshuset til høyre. Her er den eldste delen, mot nord, fra omkring 1665. Bak våningshuset ligger det som har vært bryggerhus og drengestue, og som er fra 1700-tallet. Stabburet er fra 1800-tallet. Kilde: kart.1881

Kolsberg

Bryggerhus og drengestue omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Kolsberg 2020. Vi ser det som har vært bryggerhus og drengestue til venstre. Våningshus og stabbur ser vi lengre bak. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning