Tilbake til startsiden

Spikerhammer og stangjernshammer

Spikerhammeren
Dette var en vannhjulsdrevet stanghammer for utsmiing av spiker.
På 1770-tallet var 6 mann og 12 drenger (gutter) i daglig arbeid.
Omkring 1860 ble det produsert 1–3 millioner spiker årlig!

Anlegget var i drift til 1880-tallet.

Spikerhammeren har gitt opphav til navnet Spikerbrukfallet (fossen), til stedsnavnet Hammarbakken og til Spikerbrukfallet kraftverk.

Stangjernshammer
Det har også vært stangjernshammer i dette området fra 1621. Den ble omtalt som hammeren ved Gamlebruket og var en av tre hammere ved Bærums Verk. Her ble råjern bearbeidet til smibart jern.
Ny stangjernshammer ble bygget under Conrad Clausen som var eier i perioden1773–1791. Da fikk man en stor hytte med stangjernshammer i den ene enden og spikerhammer i den andre enden.

Stangjernshammeren ble flyttet til Kirkeby gård ved Hammeren i Maridalen i 1792 av Peder Anker som var eier i perioden 1791–1824.

Mer om stangjernshammere står under stangjernshammeren ved Vigfoss.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie s. 54 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek


wikipedia

industrimuseum.no

Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017 Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud


 

Se også detaljkart og kart med historiske navn
I dette området nedenfor fossen ved Glitredammen lå det en spikerhammer og en stangjernshammer her. Tidlig på 1600-tallet lå det muligens en jernhytte her. Til høyre ser vi rørgaten til Spikerbrukfallet kraftverk. Bildet er tatt 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Energi til hammere og blåsebelger kom fra fossen (som var mindre den gangen). Foto: Knut Erik Skarning