Tilbake til startsiden

Belsheim har adresse Gamle Lommedalsvei 116–118. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 5)

Småbruket ble utskilt fra Belset.

Her bodde i en periode kirkesangeren ved Bryn kirke.

Ole Ellefsen fra Grini i Østre Bærum kjøpte eiendommen i 1892. Han bygget nye hus og kalte stedet Belsheim. Han var ordfører i Bærum i årene fra 1873 til 1881.

Hans Guriby fra Øvre Haug i Lommedalen var eier fra 1939. Han og kona hadde ikke barn. Belsheim ble utparsellert til boliger omkring 1960, og utbyttet av salget ble testamentert til Lommedalens idrettslag (LIL).

I Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006) står det at Belsheim ble utskilt fra Bryn. Samtidig viser gårdsnummeret, 93/5 at Belsheim har vært en del av Belset.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

SEFRAK-registeret

 

 

  

Låven sett fra øst 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Belsheim 2020. Det hvite bolighuset er fra omkring år 1900, mens det røde bolighuset er fra midten av 1800-tallet. Låven bakenfor er fra 1928. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Belsheim

Familiegruppe foran Belsheim omkring 1890. Kilde: Bærum bibliotek
Bolighus sett fra nordøst 2020. Foto: Knut Erik Skarning