Strand stoppested

Se også detaljkart

Tidligere fantes det flere stasjoner (stoppesteder) på Drammensbanen enn det gjør i dag. Myra, Strand og Ramstad ble alle åpnet i 1931 og nedlagt i 1973. Jong ble åpnet i 1959 og nedlagt i 1993.

Til forskjell fra en stasjon har et stoppested ikke sidespor og heller ikke stillverk for varsling av tog mellom stasjoner.

Strand stoppested lå mellom Stabekk stasjon og Høvik stasjon.

Da planene om stoppested ble presentert, sto ønske om satsing på jernbane med stasjoner som lå nær brukerne mot ønske om fri konkurranse i transportsektoren. Det var bussruter som fryktet nedleggelse hvis det ble for lett å ta toget.

Stasjonen hadde ingen stasjonsbygning, men et leskur. Det ble fjernet sent på 2000-tallet.

Fra 1932 til 1964 hadde Strand billettsalg i privat regi.

Strand var uten togstopp fra 1973 og ble offisielt nedlagt i 1978. Endringene i 1973 kom da det ble en større omlegging av ruteopplegget i forbindelse med åpningen av Liertunnelen.

Fra april 2013 ble skinnegang og strømmaster revet opp i forbindelse med opprustning av banen. Ferdig opprustet bane sto ferdig i desember 2015. Det er i dag få rester igjen etter stoppestedet, men gangbroen over sporene, som lå i tilknytning til stasjonen, er beholdt og modernisert.


Se egen omtale av Drammenbanen.

Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Haave, Morten (2012): Myra holdeplass på Drammensbanen. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 52

 

 

Strand stoppested 1967. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Strand stoppested 1967. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Strand stoppested lå til venstre for gangbroen. Bildet er tatt i 2017. Sett fra syd.
Kilde: kart.1881.no

 

 

 

Tilbake til startsiden