Tilbake til startsiden
På broen på Bekkestua står skulpturer av Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps.
Bildet er fra 2018. Foto: Knut Erik Skarning

Stabekk skole (gammel og ny). Musikkorps og strykeorkester

Se også detaljkart

Den gamle skolen har adresse Gamle Ringeriksvei 24. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 58)
Den nye skolen har adresse Gamle Ringeriksvei 23. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 1109)

Barna fra Stabekk gikk tidligere den lange veien til Haug skole ved Griniveien. På begynnelsen av 1900-tallet var det stor byggevirksomhet i området, og det ble nødvendig å bygge ny skole.
Stabekk skole ble tatt i bruk i 1906.

Skolebygningen var i mur og hadde 4 klasseværelser, vaktmesterbolig i kjelleren og et uthus.
Allerede i 1908 ble det bygget en ny fløy som ble tatt i bruk året etter. Her var det også sløydsal. Skolen fikk en ny bygning i samme stil som den første skolebygningen i 1912 (se øverste bilde).
I 1925 ble det tatt i bruk en annen ny bygning med gymsal (se nest øverste bilde). I denne bygningen var det også skolekjøkken, naturfagrom, tegnesal, tannklinikk og bolig for vaktmesteren.
Arkitekt for alle bygningene var kommunens egen arkitekt Olaf Petrus Boye.

I 1931 holdt Bærum Kvinneråds husmorskole til på skolen.

Da andre verdenskrig startet i 1940, okkuperte tyskerne alle bygningene på skolen. Skolen lå nær Skallum og Statens lærerskole i husstell der tyskerne hadde stor aktivitet. Elevene måtte undervises på Ungdomshuset, barnehjemmet og bedehuset.

Det er laget en video om en jødisk elev, Jenny Jakubowitz, som ble arrestert av tyskerne i 1942, og som aldri kom tilbake. Se også plaketten på nestnederste bilde.

Etter frigjøringen sto det igjen en stor "tyskerbrakke" i skolegården. Denne er fjernet.

Flere utvidelser ble gjort på 1950-tallet. I 1961 ble to av skolebygningene malt hvite (se bilde ovenfor). Skolen ble ombygget og rehabilitert i 1978 og1981. Hvitmalingen ble fjernet under den store rehabiliteringen i 2016−2017.

Høsten 2004 flyttet 1.−4. klassingene til nye og tidsmessige lokaler i den nye skole rett over veien for den gamle skolen. Det nye skoleanlegget er tegnet av HWR arkitekter AS i Oslo, på en del av Stabekk høgskoles tidligere areal. Husstellskolen hadde et eget lite gårdsbruk, Bondebruket, her.

Elevene i 5.−7. klasse ble værende i den gamle skolen, som nå er totalrenovert.

Musikkorps og strykeorkester
Stabekk skoles guttemusikkorps startet i 1915 med C. Herman Haug som første dirigent. Det ble skaffet instrumenter og uniformer til 40 gutter. Uniformene hadde lyseblå jakker med hvite bånd i mønster over brystet, hvite bukser og båtluer med blå bånd og hvite dusker.
I 1916 gikk korpset for første gang i spissen for 17. maitoget til Birkelunden og startet derved en tradisjon som fortsatt lever.
Utover 1930-tallet ble økonomien vanskelig, og antall korpsmedlemmer var nede i 14. Etter hvert fikk korpset noe kommunal støtte. Under andre verdenskrig (1940−1945) ble korpset midlertidig nedlagt. Etter krigen måtte mye bygges opp på nytt, men interessen var stor, og etterkrigstiden ble en blomstringstid. Det ble sanket inn 14 bulkete og støvete messinginstrumenter fra loftet, etter at tyskerne hadde forlatt skolen. Den entusiastiske dirigenten Ragnar Løv ledet korpset fra 1946 til 1953. Det ble dannet et eget foreldrelag i 1952 med Petter Røybæk som formann. Han ble også dirigent, og drev korpset frem til å bli et av landets beste. Nå ble jentene også med.
I 1953 ble Venneforeningen opprettet, og denne arbeidet for å sikre det økonomiske grunnlaget og skape et godt miljø omkring korpset. Et eksempel på miljøskapning er det populære Blomstertoget som har vært arrangert hver 17. mai etter 1956.

I 1954 ble korpset adoptert av H. M. Kongens Garde og fikk nye flotte uniformer, inspirert av gardens uniformer. Nå var navnet Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps.
Smågardistene har hatt mange oppdrag, blant annet spilte de utenfor Henie Onstad Kunstsenter da kongelige gjester spiste lunsj her i forbindelse med kronprinsbryllupet 25. august 2001.

Stabekk skole har også hatt eget strykeorkester. Det ble startet omkring 1950 med Henry Andersen som første formann og Gunnar Kjeldaas som dirigent. Orkesteret hadde samarbeid med Høvik skoles strykeorkester, der elevene kunne fortsette etter de var ferdige med skolen.

Orkesteret ble slått sammen med Høvik skolemusikk i 1987. I 2003 het orkesteret Bærum Unge Strykere (BUS). BSU ble avviklet i 2020 på grunn av fallende medlemstall.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Wikipedia (Om Stabekk skole)

Wikipedia (Om Bærum Unge Strykere)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Innlegg av Finn-Erik Vinje i gruppen "Du vet du er fra Stabekk/Jar når ......" på Facebook

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Mitt Bærum. (2020). Dinamo Forlag AS

Stabekk skole omkring 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Stabekk skole 2018. Sett fra øst. Dette er den gamle skolen. Bygningen til venstre er fra 1912, bygningen til høyre er fra 1906. Foto: Knut Erik Skarning
Øverst: Den nye Stabekk skole 2018. Sett fra vest.
Til høyre: Minneplakett på bygningen til høyre, om elever som ble drept under andre verdenskrig.
Foto: Knut Erik Skarning
Gymsalen fra 1925. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Stabekk skole 1972. Skolen er malt hvit. Kilde: Bærum bibliotek
Smågardistene 1972. Kilde: Bærum bibliotek
Stabekk skoles strykeorkester med sin dirigent Einar Nordbø. Bildet er tatt i 1972.
Kilde: Bærum bibliotek
Skoleklasse 1920. Kilde: Bærum bibliotek