Tilbake til startsiden

Høglund gartneri (Pettersons gartneri)

Høglund gartneri, Samuel Theodor Pettersons Handelsgartneri og kransebinderi, lå på oversiden av Gamle Drammensvei, nordvest for Stabekkhuset. Adressen er i dag Gamle Drammensvei 37. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 100)

Gartneriet hadde fire veksthus og 200 benkevinduer. Det satset mest på begonia, cyclamen (alpefiol), krysantemum og agurker.

Handelsgartner Samuel Theodor Petterson startet gartneriet i 1913 på en parsell på fire dekar (mål) utskilt fra Østre Stabekk. Petterson kom fra Sverige og hadde lang erfaring med gartnervirksomhet, blant annet fra Bygdøy.

Familien Petterson etablerte seg i Villa Høglund (se det nederste bildet).

Sønnen Olaf Petterson og hans kone Anne overtok i 1937 da faren ble syk. De drev gartneriet til 1958. Da overtok broren Frits Wilhelm Petterson. Samtidig flyttet Fru Anne Petterson til Store Stabekk der hun drev et blomstergartneri fra 1962 til 1984 sammen med sin bror.

Gartneriet på Stabekk ble nedlagt på 1960-tallet, og det ble bygget en boligblokk på stedet i 1966.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lønnå, Finn. (1986). Langs kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag.

Bærum bibliotek

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Gartneriet 1961. Det hvite huset vi ser rett ovenfor gartneriet er Villa Høglund der familien Petterson bodde. Huset i øverste venstre hjørne er Villa Storenga. Vi ser en del av Stabekkhuset til høyre. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Gartneriet lå der vi ser mange trær midt i bildet, til høyre for Gamle Drammensvei.
Sett fra øst. Vi ser litt av Stabekkhuset lengst til venstre. Foto: Knut Erik Skarning