Tilbake til startsiden


Fra år 1300 til år 1700 var kyststripen Leangen Hval Syverstadholmen Holmen et senter for saltproduksjon. Salt ble laget ved innkoking av sjøvann i store jernkar.

Salt kunne man lage overalt langs kysten, men fra disse områdene var veien kort over mot Tyrifjorden. Saltveien går blant annet gjennom Gupu.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

 

  

Saltveien går til venstre i det stidelet man kommer til når man går fra Gupu og sydover.
Se kartet ovenfor. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Saltveien ved Gupu. Kilde: Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Saltveien ved Gupu