Tilbake til startsiden

Veien er en del av en svært gammel "Ringeriksvei". Den er fra førreformatorisk tid, det vil si fra før 1537.

Tidligere kunne man se at veien var en hulvei. En hulvei er et tråkk det det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.

I dag er veien bearbeidet til en fin sykkel- og gangvei. Veien følger stort sett tørre områder på naturlige terrasser. Noen steder er det en enkel steinoppbygning på den ene siden av veien.

Veien gikk antagelig av bruk da Ringeriksveien over Krokskogen, Den bergenske kongevei, ble anlagt (offisielt åpnet i 1807). En detaljert beskrivelse av veien finner man på Kulturminnesøk.

 

Kilde:

Kulturminnesøk

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

  

Man kan starte å gå dette historiske veifaret sydover fra Bjørum sag (se det nestøverste kartet). Der ser veien ut som på bildet til venstre. Sett fra nordvest.

Alle bildene er tatt i 2020 av Knut Erik Skarning
Kartet viser hvor den gamle veien gikk ved Bjørum (en del av den stiplete streken på kartet ovenfor). Vi ser Isi gjenvinningsstasjon oppe til høyre. Kilde: Kulturminnesøk

Den gamle veien til Ringerike ved Bjørum

Lengre syd ser det gamle veifaret slik ut.
Den gamle veien til Ringerike
Rett nedenfor den første broen man kommer til lå det gamle vadestedet.
Den gamle veien til Ringerike er stiplet. Veien kan man følge helt fra Asker. Den fulgte oldtidsveien til Tanum kirke (Se Pilegrimsleden) og videre Gamle Jarenvei til der Skuibakken ligger i dag.
Kilde: Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag