Tilbake til startsiden

Veifaret kan ha vært en del av en svært gammel "Ringeriksvei".
Veifaret er flere steder en tydelig hulvei. En hulvei er et tråkk det det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.

Veifaret ved Hvile har en lengde på nesten 700 meter.
Veifaret starter ca. 50 meter vest for et uthus som står i sydvestre enden av jordet ved Hvile.
Se det nestøverste kartet. Når man går vestover veifaret ser man flere steder at dette er en hulvei. Se de nederste bildene.

Den letteste måten å se hulveien på, er å starte nede ved E16 og gå mot venstre til en liten hytte. Se det nestøverste kartet. Så fortsetter man en sti/kjerrevei (som også er et gammelt veifar) oppover ca. 70 meter. Da ser man tydelig hulveien som krysser stien. Se de to øverste bildene.
Det er foreløpig (2022) uklart hvordan adkomsten blir etter den nye E16 er ferdig.

En detaljert beskrivelse av veien finner man på Kulturminnesøk.

Kilder:

Kulturminnesøk

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

  

Dette er hulveien som går nedover til høyre for stien når man har fulgt stien et stykke oppover fra den lille hytta. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle veien ved Hvile (en del av den stiplete streken på kartet ovenfor) ligger der den
grågrønne streken går. De brune trekantene viser hvor det er spesielt tydelig hulvei.
Kilde: Kulturminnesøk

Den gamle veien til Ringerike ved Hvile

Hulveien som går oppover til venstre for stien når man kommer fra den lille hytta.
Sett fra vest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Liten hytte
Uthus
Her lå Hvile
Hulveien slik den ser ut når man kommer fra uthuset ved jordet ved Hvile. Sett fra vest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Den gamle veien til Ringerike er stiplet. Veien kan man følge helt fra Asker. Den fulgte oldtidsveien til Tanum kirke (Se Pilegrimsleden) og videre Gamle Jarenvei til der Skuibakken ligger i dag.
Kilde: Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag