Tilbake til startsiden

Hvile var opprinnelig en husmannsplass under Vestre Bjørum. Her var det en sag som tilhørte Bjørum. Hvile ble senere en selvstendig eiendom og ble et småbruk.

Den gamle veien til Sollihøgda, som flere steder er en dyp hulvei med stein langs kanten, gikk forbi Hvile. Plassen ligger der bakkene oppover mot Sollihøgda starter. Navnet på plassen kan komme av at det passet med en hvil her for folk og hester.

I 1865 hadde plassen 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1/8 tønne hvete, ¼ tønne bygg og
1 tønne havre. De satte 2 tønner poteter.

Husene på Hvile ble revet etter 1945.

Ved en veiutvidelse i 1970 ble det funnet et hvalskjelett ved Hvile.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Hvile 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Slik så det ut i 2020 der Hvile lå. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Hvile

Dette uthuset fra omkring 1930 skal være bygget på en av de gamle grunnmurene fra plassen Hvile. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Hvile 1920. Vi ser Harald Skogen og Morten Gustavsen. Kilde: Bærum bibliotek