Tilbake til startsiden

En ringspenne av bronse ble funnet under arbeide på dyrket mark i 1956 på Sylta.

Ringspennen er fra middelalder (ca. 500 evt.−1500 evt.).

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk 

 

 

 

  

Sandvik Gjestgiveri 1960. Sett fra syd. Bakenfor til høyre ser vi Villa Bergli.
Kilde: Bærum bibliotek
Den brune trekanten viser funnstedet. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for ringspenne av bronse ved Sylta (Syltaløkka)

Slik ser ringspennen ut.
Kilde: Hågvar, Sigmund. Frodahl, Bjørn. Holo, Svein (Red.) (2019). Tanumplatået. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Sylta (Syltaløkka)
Rett til venstre for det hvite huset ble spennen funnet. Foto: Knut Erik Skarning 2020