Tilbake til startsiden

Vuivollen (Vøyensetervollen, Wuivollen, Vøyen seter) var seter for Vøyen.

På kart fra 1825 er Vøyen seter avmerket.

Forfatteren Bernhard Herre var gjest her omkring 1849.

Seterdriften opphørte på slutten av 1800-tallet.

Nå har vollen vokst nesten helt igjen, men det er mulig å se rydningsrøyser. Det er vanskelig å finne hustufter på stedet.

Mer om seterdrift: Se Setring


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

skiforeningen.no

 

 

 

  

Det er vanskelig å finne hustufter på stedet. Bildet viser en ansamling av stein som kan være en rydningsrøys. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
I dette området lå Vuivollen. Det går en sti tvers over bildet foran trærne. Man kan gå denne stien fra Øvreløkken. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Vuivollen (Wuivollen, Vøyensetervollen, Vøyen seter)