Tilbake til startsiden

Tunheim var et småbruk som ble utskilt fra Kveise en gang før 1903.

Eiendommen ble kjøpt i 1899 av Bærum kommune og bebygget med lærerbolig for Skui skole.

Tunheimbakken har navn etter eiendommen.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Tunheim 1925. Vi ser familien Orheim i hagen. Nummer to fra venstre er
Andreas Orheim, lærer ved Skui skole. Han var en av stifterne av
Berghoff Frisinnede U
ngdomslag, og startet pikekor ved skolen. Han var en foregangsmann når det gjaldt å ta med elevene på leirskole. Han tok med elevene på overnattingstur til Furuholmen og til Finse. For det siste fikk han reprimande fra Departementet. Kilde: Vestmark-kalenderen 2005. Laget av Harald Kolstad

Tunheim 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Tunheim