Tilbake til startsiden

Tanumplass (Kruggedalen) var en husmannsplass under Søndre Tanum.

Plassen er avmerket på kart fra 1825.

En utlåve sto senere der plassen lå. Området lå et stykke fra Tanum, og høyet ble lagret her til det ble kjørt hjem på vinterføre. Rester av låvebroen sto lenge på stedet. I dag er det vanskelig å se rester etter låven eller husene på plassen.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

 

  

Til venstre på dette bildet lå Tanumplass. Vi ser turveien mot Stovi går rett frem i bildet. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Tanumplass (Kruggedalen)