Tilbake til startsiden

Flere bruk ligger på rekke og rad sydøst for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan og
Søndre Ullbråtan, Brynsbakken (Bakken), Solstad (Nordre Jammerdal), Mellom Jammerdal og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i middelalderen.

Navnet Jammerdal er et nedsettende navn som kan komme av at plassen lå avsides, med bratt og tungvint vei opp fra Isielven. Men plassen lå vakkert til under Risfjellet.

Søndre Jammerdal var en av de eldste husmannsplassene som opprinnelig lå under Skui.
Det er registrert husmenn her i 1771. Plassen ble solgt fra Skui i 1833, og ble etter hvert et småbruk.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Søndre Jammerdal 2020. Det røde huset til venstre var opprinnelig fjøs og er fra slutten av 1700-tallet. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Søndre Jammerdal

Gammelt bilde av Søndre Jammerdal. Kilde: Harald Kolstads bildesamling