Skuidansen (Gammeldansens venner - Skui) ble etablert 7. januar 1970.
De holdt til i Skui Grendehus i Skuiløkka 13.
Tidligere hadde danseforeningen holdt til på Sollihøgda og på Solhaug i Lommedalen.

Det ble arrangert dansekvelder med innleiet orkester, mye gammeldans og enkel servering.
Det ble også holdt kurs i gammeldans. Etter hvert ble det danset mye annet enn gammeldans, og navnet ble endret til Skuidansen.

Det ble arrangert 25 års jubileum på Øyang Turisthotell i 1995.

Siste dansekveld ble gjennomført 30. januar 2010.


Kilder:

Arkivet på Bekkestua bibliotek

Vera Olavsen


 

Slik så en typisk invitasjon til en dansekveld ut. Kilde: Arkivet på Bekkestua bibliotek
Skuidansen etableres. Kilde: Arkivet på Bekkestua bibliotek

Skuidansen (Gammeldansens venner Skui)

Tilbake til startsiden
Skuidansen holdt til i Skui grendehus. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning

Sang fra siste dansekvelden. Den var skrevet av
John R. Baksæter. Kilde: Arkivet på Bekkestua bibliotek

 

Sang fra siste dansekvelden. Den var skrevet av Solveig Bjerke.
Kilde: Arkivet på Bekkestua bibliotek