Tilbake til startsiden

Roli var en husmannsplass under Isi. Plassen er nevnt i dokumenter fra 1835.

I 1842 ble plassen solgt til Hans Andersen og ble et eget småbruk. Hans Andersen var medlem av Marcus Thranes Arbeiderforening i Vestre Bærum.

Eiendommen ble solgt i 2017. Bygningene var da nedslitte, og den nye eieren hadde planer om å utbedre dem.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)


 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Rolig 2017. Sett fra sydøst. Kilde: Botrend

Roli