Tilbake til startsiden


Adressen er Vestmarkveien 310. (Gårdsnr. 78, Bruksnr. 5)

Nedre Gupu (Gupu plass) var opprinnelig en husmannsplass under Vøyen.
Plassen var bebodd i 1769.

Stedet eies i dag av Bærum kommune. Nedre Gupu var i flere år basestasjon for kommunens markalager. Våningshuset har blant annet vært brukt som bolig for skogsarbeidere.

Bærum kommune vedtok rundt 2010 å gjøre stedet til et friluftstilbud for Bærums befolkning, blant annet som naturskole for barnehager og skoler. Våningshuset ble restaurert i 2011. Ute ble det anlagt 5 gapahuker med tilhørende bålplasser, bord, benker og vedlager. Det finnes også lekeplass, natursti og orienteringsposter. Det er toaletter og søppelbøtter på stedet, samt vannkran som kan benyttes i sommerhalvåret.

Nedre Gupu er et gratis tilbud til Bærums befolkning. På hverdager har skoler og barnehager førsteprioritet når det gjelder å bruke uteområdet. I helgene kan alle som måtte ønske det bruke stedet. Våningshuset disponeres av Bærum Turlag til egne turer og kurs i regi av DNT. Huset leies også ut til grupper. Grupper som leier stedet, må være tilknyttet skoler, barnehager, idrett eller friluftsliv. Huset leies ikke ut til private. Det har 12 sengeplasser, konferanserom og et moderne kjøkken med alle fasiliteter.

Bærum Turlag har siden 2013 hatt tilsyn med huset og uteområdet. De er ukentlig oppe og ser til stedet. I 2018 inngikk de en samarbeidsavtale med kommunen. Bærum Turlag står også for utleie av stedet.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

nedregupu.dnt.no

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Bærum kommune

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

 

 

 

  

Se også detaljkart
Ovenfor: Nedre Gupu.
Vi ser stall og bolighus fra midten av 1800-tallet. Sett fra øst.
Til høyre ser vi nyere gapahuker.

Kilde: nedregupu.dnt.no

Nedre Gupu