Tilbake til startsiden

 

Markebekk (Øvre Markebekk)
Adressen er Isiveien 170. (Gårdsnr. 71, Bruksnr. 1)

Markebekk (Øvre Markebekk), også kalt Roligløkken og Haugen, var en husmannsplass
under Isi.
Navnet kommer av bekken som renner på nordsiden. Se Detaljkart.
På kart fra 1825 kalles plassen Haugen.

I 1865 hadde de 1 ku og 6 sauer. Det ble sådd 1/8 tønne bygg, ½ tønne havre, og de satte
2 tønner poteter.

Nedre Markebekk
var en husmannsplass under Isi. Se detaljkart

I 1865 hadde de 1 ku og 6 sauer. Det ble sådd 1/4 tønne bygg, og de satte 2 tønner poteter.

Plassen ble senere bolig for gårdsarbeidere på Isi.

Plassen er nå revet.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Markebekk (Øvre Markebekk) 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Markebekk (Øvre Markebekk) og Nedre Markebekk

Nedre Markebekk lå bak denne bygningen. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydvest,
fra Isiveien. Foto: Knut Erik Skarning
Markebekk (Øvre Markebekk) 1969. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
De gamle husene på Markebekk 1926. Vi ser også den gamle veien.
Kilde: Bærum bibliotek