Tilbake til startsiden

Løvsbråten (Lausbråtan) var en husmannsplass under Isi. (Gårdsnr. 71, Bruksnr. 1)

I 1665 hadde de 1 ku, de sådde ¼ tønne bygg, ½ tønne havre, og de satte 3 tønner poteter.
Pliktarbeidet var 10 dager, hvorav 6 i slåtten.


I 1894 ble plassen skilt ut og ble en selveierplass.

Det er funnet en flintsigd på området. Funnet viser at det kan ha vært drevet jordbruk på stedet i siste del av yngre steinalder (ca. 4000 fvt.−1800 fvt.). Sigden ble funnet i grus på en ny skogsbilvei. Den kan være kommet med i tilkjørt grus. Dette er den eneste steinaldersigden som er registrert i Bærum.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Unimus-portalen

 

 

 

  

Se også detaljkart
Slik så det ut i 2020 der Løvsbråten lå. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Løvsbråten (Lausbråtan)

Flintsigd fra steinalderen som ble funnet på området. Foto: Ove Holst, Oldsaksamlingen.
Bildet står i Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget