Tilbake til startsiden

Gården Kjaglienga (Isienga) med gårdsnummer/bruksnummer 71/14 ble (ifølge Grunnboka) fradelt Isi, som har gårdsnummer 71, i 1916. Tunet vi ser i dag (2020) har gårdsnummer/bruksnummer 71/41 og ble utskilt fra 71/14 i 1995.
(Se diskusjon om gårdsnummer/bruksnummer nedenfor).

Navnet Kjaglia mener mange kommer av "kjag og mas". Andre mener kjag er et gammelt navn på bregner som det vokser mye av her.

Guthorm Andresen eide Bjørum sag og store skogsområder. Han fikk skjøte på eiendommen i 1917 for 9500 kroner, og Gudbrand Røste fikk forpaktningskontrakt på stedet i 15 år for 100 kroner i året. Kontrakten var i realiteten en husmannskontrakt. Det fulgte med både arbeidsplikt på Bjørum sag og andre oppgaver.

I 1939 står det oppført at Gudbrand Røstes leilendingsbruk var på 50 dekar (mål) jordbruksareal, hvorav 20 dekar slåtteng og 20 dekar natureng. Det ble dyrket 2 dekar hvete, 4 dekar havre,
2 dekar poteter og 1 dekar fôrbete. Det var hest, kalv og kvige på plassen, fire kyr, to smågris,
28 høns og ni kyllinger. I hagen var det tre frukttrær og 20 bærbusker.
Guttorm Røste flyttet i 1958. Han var siste bruker på Kjaglidalen.

Det står en ruin etter et sauefjøs på østsiden av veien, 300 meter nedenfor husene på Kjaglienga. Se bilde og Detaljkart.

Uklarheter om gårdsnavn og gårdsnumre
Nordre Kjaglia (tunet vi ser i dag) har gårdsnummer/bruksnummer 70/3 og ligger nord for Kjaglienga. Nordre Kjaglia ble (ifølge Grunnboka) skilt ut fra 70/1 i 1995.
I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek kalles plassen med gårdsnummer/bruksnummer 70/2 for Kjaglienga. Dette er forvirrende siden Kjaglienga er navnet på den plassen som lå mye lengre syd, som omtales her på denne siden og har gårdsnummer/bruksnummer 71/14 og 71/41. Også i Sefrakregisteret blir plassen som omtales her på denne siden, og lå lengre syd, kalt Kjaglienga. Men her har plassen fått gårdsnummer/bruksnummer 70/1 og 70/2.

Ifølge lokalhistorikeren Harald Kolstad var det Kjaglienga som var den opprinnelige Kjagligården.

Kjaglienga var i 2021 i privat eie.

Kroken og Myra var plasser under Kjaglia. Kroken har senere blitt kalt "Komfyren" fordi det har stått igjen en gammle komfyr på stedet.
Se Detaljkart


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

norgeskart.no

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene)

 

 

 

  

Kjaglienga 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Kjaglienga 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Kjaglienga

Denne ruinen etter et sauefjøs står på østsiden av veien, 300 meter nedenfor husene på c. Bildet er tatt i 2012. Foto: Odd Tore Saugerud
Høyonn på Kjaglienga 1925. Kilde: Bærum bibliotek
Bildet er tatt på Kjaglienga 1941/1942. Vi ser Gudbrand og Maren Røste. Bak står Arne Sørensen.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 1984. Laget av Harald Kolstad
Kroken var en plass som lå under Kjaglienga, litt lengre nord. Slik så plassen ut i 1943. Se Detaljkart. Kilde: Vestmark-kalenderen 2003. Laget av Harald Kolstad