Tilbake til startsiden

Adressen er Tanumveien 2. (Gårdsnr. 49, Bruksnr. 31)

Kiwi Slependen ble etablert som Slependen Landhandleri i 1930 av kjøpmann Rolfsen. I 1932 overtok Frithjof Reneflot bygningen og forretningen. Han leide ut forretningen til Erling Helland frem til begynnelsen av 1950-tallet, da Reneflot selv overtok. I forretningen ble det solgt kolonialvarer, og det var egen avdeling for kjøtt. Det ble også solgt brensel.

Øyvind og Karin Reneflot tok over forretningen omkring 1970. De var i flere år tilknyttet
FM-kjeden (Familiemarked). I 1992 utvidet og pusset de opp forretningen, som har vært utleid til dagligvarekjeden Kiwi siden 1993.

Da Slependen postkontor ble nedlagt i 2001, var det en tid Post i butikk på Kiwi Slependen, inntil denne tjenesten flyttet til Ica Supermarked Slependen (som senere ble Meny Slependen).
I 2011 ble Post i butikk flyttet til Coop Smart Club Slependen, som senere (2020) ble Extra Slependen (syd for E18).

Tidligere lå Jong Kalkbruk på stedet.


Mer om Kiwi
Kiwi (KIWI) er et norsk kjedekonsept innen dagligvarer. Dette ble startet i Hokksund i 1979.
Kiwi er en del av NorgesGruppen og besto per februar 2018 av 652 butikker i Norge.

Navnet på butikkjeden kommer fra etternavnene til gründerne Tor Kirkeng, Henning Kirkeng og Svein Wike. De to første bokstavene i etternavnene Kirkeng og Wike danner KIWI.

Butikkjedens omsetningsvekst kan delvis knyttes til flere kampanjer. Blant annet kampanjene holdbarhetsgaranti, bleieavtale, kvalitetsgaranti på frukt og grønt og momskutt på frukt og grønt.

Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Kiwi Slependen)

Lokalhistoriewiki (Om Meny Slependen)

Wikipedia

Se også Detaljkart
Kiwi Slependen 2018. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Kiwi Slependen, tidligere Slependen Landhandleri