Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

På slutten av 1960-tallet startet Asker kommune med å lage planer som innebar å ta i bruk Holsfjorden som fremtidig drikkevannskilde. Sammen med Bærum kommune vedtok de, høsten 1979, å danne det interkommunale selskapet Asker og Bærum Vannverk (ABV). De skulle realisere Holsfjordprosjektet der hensikten var å ta vann fra Holsfjorden for å gi kommunene et tilskuddsvannverk. Anleggsstart for Holsfjordprosjektet var i 1983. Det innebar pumpestasjon på Toverud (se Detaljkart), overføringstunnel og vannbehandlingsanlegg på Kattås. Holsfjordanlegget ble satt i drift i mai 1985. Asker kommune fikk fra da av dekket hele sitt drikkevannsbehov fra Holsfjordanlegget og ble derfor raskt Askers hovedvannkilde.

Nye krav til drikkevannskvaliteten i Norge på 1990-tallet medførte behov for bedre renseløsninger for vannet, og det kom etter hvert krav om at Holsfjordanlegget, som bare hadde klorering som desinfeksjon, måtte ha én hygieniske barriere til. Det ble da besluttet å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås med ultrafiolett bestråling (UV- bestråling) i tillegg til klordesinfeksjon. Det nye anlegget ble satt i drift i november 2008. Fra vannbehandlingsanlegget sendes vannet til det kommunale ledningsnettet i Asker og Bærum. Se øverste bilde.

Holsfjordanlegget har en kapasitet på 5400 kubikkmeter per time. Gjennomsnittlig vannproduksjon er 14−20 millioner kubikkmeter per år eller 40 000−60 000 kubikkmeter per døgn. Anlegget leverer vann til hele Asker kommune og til 35 % av Bærums befolkning, Totalt leveres vann til omkring 100 000 personer.

I dag (2020) arbeides det med planer for nytt vannbehandlingsanlegg. Det nye vannbehandlingsanlegget skal utformes som et fjellanlegg, og plasseres i Ramsåsen vest for eksisterende vannbehandlingsanlegg.


Kilde:

abvann.no

Sammendragsrapport om nytt vannbehandlingsanlegg

Se også Detaljkart
Vannbehandlingsanlegget på Kattås 2009. Det øverste huset ved Ringikastet. Her foregår selve vannrensingen, både med ultrafiolett lys og klor. Kilde: Bærum bibliotek

Kattås vannbehandlingsanlegg

Dette er det nederste huset, nærmest Kattås. Her er det en prosjektbase der det nå (2020) foregår planlegging av det nye vannbehandlingsanlegget som skal bygges.
Sett fra sydøst
. Foto: Knut Erik Skarning