Tilbake til startsiden

I et område syd for Øvre Ås finnes det rester etter kalkbrenning. Området består av kalk, kalkstein og aske. Bredden på området er fra 2 til 5 meter og strekker seg 18 til 20 meter i øst- vest-retning.

Stedet ble befart av P.B. Molaug i 1981. Han fant da steiner som kunne være rester fra en kalkovn. Steinene ble ikke gjenfunnet i 1996. Området rundt er nå bebygget.

En del kalkbrudd kan fortsatt finnes i området.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Kalkovnen lå syd for Øvre Ås. Kilde: Kulturminnesøk

Kalkovn ved Øvre Ås

Kalkovn
Øvre Ås