Tilbake til startsiden

På Hornivollen var det seter for Hornigårdene.

Ved delingsforliket om Ramsåsallmeningen fra 1773 het det i sluttdokumentene at ingen flere setre skulle opprettes, med unntak for Hornibøndene hvis de ønsket det. Grunnen var at de ikke hadde setre fra tidligere.
Seteren på Hornivollen ble anlagt en gang etter 1775, og den var da den yngste setra i Vestmarka. Hvor lenge den eksisterte, vet man ikke.

Det skal være tufter etter to seterhus på Hornivollen.

Mer om seterdrift: Se Setring

Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

Se også detaljkart
Tufter etter bygning på Hornivollen. Kilde: Skiforeningen (Berit Saghaug Mørck)

Det står skilt ved stien som passerer stedet. Foto: Knut Erik Skarning

Hornivollen