Tilbake til startsiden

Plassen Holmen, også kalt Skuiholmen, ble skilt ut fra Tysland (Tyskland).

Da Ringeriksveien ble bygget over Tysland (Tyskland), ble det liggende et areal mellom veien og Isielven. Det ble en slags holme, og navnet på plassen her ble Holmen. Eiere av Holmen i 1886 var Jørgen Steen, Peter Øverland og Christian Ellefsen.

På Holmen satte Emil Hansen i 1899 opp en smie. Sønnene fortsatte som smeder.

Det var også hjulmakerverksted på Holmen.

Harald Kolstad har skrevet om alle smiene i området i artikkelen:
Kolstad, Harald. (2011). Smiene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter
nr. 51
Han skriver her:
I Skui var det
smia ved Smestad Landhandleri, Jugehekksmia ved Strandsaga. Smia til Arne Tysland på Haugen, smia til Emil Hansen i Holmen (som er omtalt her) og Tyslandssmia. I Vøyenenga lå Økrismia, og litt syd for Vøyenenga lå Borkenholmsmia. Deretter kom Gråhamangsmia. De neste smiene langs veien mot Sandvika var de tre smiene ved Jongsåsen: Kristian Arnesens smie, smed Martinsens smie og Harald Hansens smie.

Senere ble det industri (AS Bull) på Holmen.

Lengre nord, rett ovenfor Rutebilstasjonen, ligger en annen plass som også heter Skuiholmen. Se egen omtale.

Smedhølen (Smedhøln)
Smedhølen er en dam i elven rett bak Holmen. Dette var en populær badeplass.

Lengre ned i elven, nedenfor England bru, lå badeplassen Gatahølen (Gatahøln).

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene)

 

 

  

Skuiholmen Smie og Hjulmakerverksted 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Skuiholmen Smie og Hjulmakerverksted 1930. Kilde: Bærum bibliotek

Holmen (Skuiholmen) og Smedhølen (Smedhøln) badeplass

Skuiholmen Smie og Hjulmakerverksted 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Slik så det ut i 2020 der Holmen (Skuiholmen) lå. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Smedhølen badeplass 2021. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Gammelt bilde fra Smedhølen badeplass. Kilde: Vestmark-kalenderen 1988.
Laget av Harald Kolstad