Tilbake til startsiden

Skuiholmen var en husmannsplass under Skui og lå I området der Ringeriksveien 274 ligger
I dag. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 24)

I 1865 hadde de 1 ku og 2 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 1/4 tønne havre, og de satte
2 tønner poteter.

Garasjer for rutebiler og kontorbygg ble bygget på eiendommen til Skuiholmen.
Se Bærum rutebilstasjon

Det ligger en annen plass som også ble kalt Skuiholmen (Holmen) lengre syd. Se egen omtale


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Skuiholmen lå til høyre i dette bildet. Vi ser Bærum rutebilstasjon midt i bildet.
Bildet er tatt i 1969. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Skuiholmen lå til venstre i dette bildet. Vi ser Bærum rutebilstasjon midt i bildet.
Bildet er tatt i 2019.
Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no

Skuiholmen

I dette området lå husmannsplassen Skuiholmen. Bildet er tatt i 2020. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning