Tilbake til startsiden

Kullmilen som lå her, var en stor mile. Jorda er svart av kullrester.

På Kulturminnesøk står følgende beskrivelse (noe rediget):
Mål: 25 x 30 meter. Klart markert og avgrenset. Tilnærmet sirkulær i formen.
Bonnen er delvis skåret igjennom av Vestmarkveien i sydøst. Området er noe noe ujevnt, og høyden varierer etter terrenget rundt mila, som faller ned mot en bekk i nord.
Øverst ligger ca. 5 cm kullblandet torv, og under torven ligger ca. 21 cm svart, kullholdig, fin sand. Undergrunnen består av rødbrun, fin sand.

Se også egen omtale av kølabonner.


Kilde:

Kulturminnesøk

  

Haugsvollbekkbonn ligger til høyre på bildet. Vi ser skiskytteranlegget i bakgrunnen.
Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Haugsvollbekkbonn ligger til høyre når man har gått 300 meter på veien mot Gupu fra parkeringsplassen ved Franskleiv. På Bærumskart er det den orange firkanten til venstre for den grønne R-en som kalles Haugsvollbekkbonn, og den orange firkanten og den grønne R-en beskrives som to ulike kølabonner. Beskrivelsen nedenfor gjelder den grønne R-en. Kilde: Bærumskart

Haugsvollbekkbonn

Haugsvollbekkbonn
Skyte- bane
Skiskytebane