Tilbake til startsiden

På østsiden av Tanumutsikten er det flere gruvehull. Dette kalles Kirkerudgrubene etter gården Kirkerud nedenfor.
På kartet ovenfor er det avmerket en gruve som er lett å komme inn i.

I gruvene ble det tatt ut jernmalm til Bærums Verk tidlig på 1600-tallet. Malmen som ble funnet var jernglans og litt magnetitt. Man vil oppdage at kompasset ikke er til å stole på i dette området.

Tilsvarende gruver lå i Eineåsen nord for Rykkinn.

Jernverket brukte den første tiden malm fra disse lokale gruvene, før de gikk over til å hente malm fra Sørlandet. Se egen omtale.

Se også egen omtale av gruvedriften og malmtyper (se nederst på siden du kommer til).


Kilder:

Temakart Tanumåsen

Bærumskart

 

 

 

 

  

Her ser vi en av gruvene. Inngangen til gruven er ganske liten, men det går an å krype inn.
Foto: Knut Erik Skarning
Kartet viser hvor en av gruvene ligger. For å komme til gruven er det lettest å starte ved
Tanum kirke,
nede til venstre på kartet. Kilde: norgeskart.no

Kirkerudgrubene

 

Inne i gruven ser det slik ut. Det går en gang videre innover til venstre.
Foto: Knut Erik Skarning
Gruve
Tanumutsikten
Tanum kirke