Tilbake til startsiden


Coop Marked Tanum hadde adresse Gamle Tanumvei 64. Tanum og Jong seniorsenter har adresse Gamle Tanumvei 66. De to adressene hører til samme bygning.
(Gårdsnr. 51, Bruksnr. 243)

Coop Marked Tanum
Bærum Samvirkelag overtok lokalene i Gamle Tanumvei 64 etter Spar, som gikk konkurs. Opprinnelig hadde Anders Helgebostad butikk her. Hans butikk var igjen flyttet fra et annet sted i Tanumveien der hans foreldre, Jens og Ester Helgebostad drev butikk.

Bærum Samvirkelag ble gjort om til Prix i 1993, senere til Coop Prix og så til Coop Marked.

Coop Marked ble lagt ned i 2015.

Der Coop Marked lå, etablerte Jan Petterson i 2018 Speidernes Gjenbruk. Alle inntekter går uavkortet til lokale speidere.

Coop eier fortsatt (2020) lokalene.

Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale

Se også Handel i Bærum

Tanum og Jong seniorsenter
Planene om eldresenter dukket opp i forbindelse med utbyggingen av boligområdene Ræverudåsen (Granåsen) og Vågebytoppen. Det ble nedsatt en komite for å planlegge senteret. Her var Tanum Vel representert sammen med Jong Vel, husmorlagene i kretsen, Tanum menighet og enkeltpersoner (blant andre dr. Torgersen).

Som resultat ble Tanum seniorsenter etablert i 1982/1983. Snart ble navnet Tanum og Jong seniorsenter. I dag (2020) er det også et legesenter i samme etasje i bygningen. Bygningen har blitt påbygget.

Seniorsentrene tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Sentrene ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. De vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Det serveres mat fra eget kjøkken, og senteret har et variert tilbud av kurs og grupper.

Eldresentrene var i en periode omkring 2005 truet av nedleggelse på grunn av økonomiske problemer i kommunen. Imidlertid bøyde kommunestyret av for presset, blant annet etter demonstrasjoner i Rådhusets borggård, gjennomført av eldre mennesker.
Sentrene ble ikke lagt ned, men de eldre måtte bære mer av byrdene selv i form av høyere egenandeler.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Tanum og Jong seniorsenter

Halvorsen, Harald (red). (1994). Tanum vel : 75 årsberetning : 1919 - 1994. Vellet

Budstikka 29. juli 2015

purehelp.no

Over: Coop Marked Tanum. Sett fra nordøst. Kilde: Budstikka 29. juli 2015.

Til høyre: I dag (2020) har speiderne en bruktbutikk i lokalene.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Tanum og Jong seniorsenter 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Tanum og Jong seniorsenter. Coop Marked Tanum