Tilbake til startsiden


Adressen er Ringeriksveien 228 og 230. (Gårdsnr. 66, Bruksnr. 76)

Skui Samvirkelag ble etablert i 1920 i leide lokaler etter initiativ fra Bærum Småbrukerlags innkjøpslag for kunstgjødsel, torvstrø, kraftfor m.m. Tre år senere kjøpte laget eiendommen der de holdt til i bygningen vi ser på de nederste bildene. Folk kalte forretningen bare for Tysland (Tyskland).

Butikken solgte kolonial- og fetevarer (smør, fløte og flesk), manufaktur og steintøy, samt bensin. De utvidet med eget fiskematkjøkken i 1941. Det ble også drevet slakteri og pølsemakeri på stedet frem til 1964.

Fra 1924 hadde Samvirkelaget sin egen lastebil. Den ble brukt til utkjøring av varer og til utflukter for medlemmene.

I 1948 (1946?) endret Skui Samvirkelag navn til Vestre Bærum Samvirkelag, samtidig med at det ble slått sammen med Sandvika Samvirkelag.
1950-tallet og 1960-tallet var vanskelige år for laget. Det ble omlegging til selvbetjening, og vareutvalget ble drastisk redusert.

Samvirkelaget flyttet inn i ny forretningsgård i 1981 (øverste bilder). Forretningen ble Coop Prix på 1990-tallet og Coop Marked i 2006. Butikken tilhørte da Coop Vestviken.

Coop måtte legge ned i 2016. Senere var det Bærum Dagligvarebutikk som holdt til på stedet, men denne ble slått konkurs i februar 2023.

På den andre siden av veien står en milesten.

Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale

Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Coop Marked Skui)

Lokalhistoriewiki (Om Bærum Samvirkelag)

Kolstad, Harald. (2001). Landhandleriene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41

Budstikka 21. februar 2023

 

Skui Samvirkelag omkring 1920. Denne bygningen var tidligere andre etasje på det laftede våningshuset på Nedre Sand. Kilde: Bærum bibliotek
Ovenfor: Bærum Dagligvarebutikk 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Frem til 2016 var det Coop som drev butikken. Bildet er tatt rett etter at Coop avsluttet sin virksomhet.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling

Skui Dagligvarebutikk, tidligere Coop Marked, Coop Prix og Skui samvirkelag

Skui Samvirkelag omkring 1930. Til venstre ser vi samme bygning som på bildet nedenfor. Til høyre står et toetasjes tilbygg.
Disse bygningene er nå revet og har gitt plass for bygningen på de øverste bildene.
Kilde: Bærum bibliotek


Interiør fra Skui Samvirkelag. Kilde: Bærum bibliotek
Skui Samvirkelag. Kilde: Harald Kolstads bildesamling (Bilde av prospektkort)
Kvittering fra 1951.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling